023-5444297 info@dutchmagic.nl

   Privacyverklaring

   Privacyverklaring Justimpossible

   Justimpossible, gevestigd aan Keizersplein 17 5175 SL Loon op zand, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

   Contactgegevens:
   Keizersplein 17
   5175 SL Loon op zand
   023-5444297

   Justin Vliegenthart is de Functionaris Gegevensbescherming van Justimpossible. Hij is te bereiken via info@justinvliegenthart.nl

   Persoonsgegevens die wij verwerken

   Justimpossible verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

   – Voor- en achternaam
   – Adresgegevens
   – Telefoonnummer
   – E-mailadres
   – IP-adres
   – Gegevens over jouw activiteiten op onze website
   – Internetbrowser en apparaat type

   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@justinvliegenthart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

   Justimpossible verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
   – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
   – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
   – Om de gevraagde diensten te leveren

   Geautomatiseerde besluitvorming

   Justimpossible neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Justimpossible) tussen zit.

   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

   Justimpossible bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

   Persoonsgegevens > Tot 7 jaar na aflopen abonnement / opdracht > Wettelijke termijnen en leveren van service
   Personalia > Tot 7 jaar na aflopen abonnement / opdracht > Wettelijke termijnen en leveren van service
   Contactgegevens > Tot 7 jaar na aflopen abonnement / opdracht > Wettelijke termijnen en leveren van service
   Trackinggegevens > 5 jaar > Voor analyse van website

    

   Delen van persoonsgegevens met derden

   Justimpossible verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

    

   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

   Justimpossible gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Justimpossible gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

   Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

   Cookie:
   Google Analytics
   Naam: _utma
   Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
   Bewaartermijn: 2 jaar

    

   JUSTIMPOSSIBLE en andere websites

   Op de website van JUSTIMPOSSIBLE treft u een aantal hyperlinks naar andere websites aan. Met betrekking tot deze websites draagt JUSTIMPOSSIBLE geen verantwoordelijkheid over de omgang met uw gegevens door deze partijen.

    

   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

   Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Justimpossible en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@justinvliegenthart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Justimpossible wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

    

   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

   Justimpossible neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@justinvliegenthart.nl